קוויאר ועדשים - 2004

הקאמרי - מחזה בבימוי אילן רונן