גוד ביי אפריקה - 2008

בית לסין - מחזה ובימוי: הלל מיטלפונקט