הפותחן - 1997

האולם התחתון - מאת: לאנו. בימוי: מ. לוריא